Upphovsrätt till en föreläsning i ett tjänsteförhållande

Vanligtvis är en föreläsning ett verk i enlighet med upphovsrättslagen, och restriktionsbestämmelsen i 14 § 2 mom. upphovsrättslagen om tillfällig användning av verket blir således tillämplig, även då det är fråga om undervisning i högskolor. Upphovsrättslagens 14 § 2 mom. möjliggör tillfällig framställning av verksexemplar, men inte att verket överförs till allmänheten eller tas upp för varaktigt bruk utan tillstånd av föreläsaren.