Skydd för utövande konstnär

Skyddet för utövande konstnär är en av de närstående rättigheterna. Skydd för en utövande konstnär ges åt en person, som framför ett litterärt eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folklore. Denna person kan vara till exempel en sångare, musiker, skådespelare eller dansare. Uppförandet har inte krav gällande dess kvalitet, och den behöver inte överskrida en verktröskel , bara föremålet av framförandet är ett verk. Därmed blir sådana uppträdare, som inte framför verk, som till exempel trollkarlar, utanför skyddet. 


Inspelning av ett framförande av en utövande konstnär och användningen av denna kan ändas ske med uppträdarens tillstånd. En del av skyddet för en utövande konstnär är de moraliska rättigheterna. Skyddet är i kraft 50 år från och med framförandet. 
 

Scenregissören av ett operaverk
Scenregissören av ett operaverk njöt den närstående rättigheten av en utövande konstnär i förhållande till operaföreställningen med stöd av upphovsrättslagen. Regissören av operan genomförde en sådan för totalresultatet och därmed för den hörbara delen ansenlig, konstnärligt betydelsefull insats genom att regissera de personer, som direkt uppträdde verket, att hon/han skulle anses som en utövande konstnär i enlighet med 45 § av upphovsrättslagen. (HD:1987:116

 

Uppträdaren i ett undervisningsprogram för pardanser
Uppträdaren i ett tv-program för undervisning av de vanligaste pardanserna nöt inte skydd som utövande konstnär. Enligt upphovsrättsrådet kan stegsekvenserna eller reglerna för de allmänna pardanserna inte anses som litterära eller konstnärliga verk i enlighet med upphovsrättslagen. Eftersom det inte handlade om ett framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk eller om ett uttryck av folklore, njöt uppträdandet inte skydd genom de närstående rättigheterna för utövande konstnärer.(Upphovsrättsnämnden 2007:13 (på finska))