Finns det särskilda rättigheter för undervisning som riktas till personer med funktionshinder?

Fråga: 

Finns det särskilda rättigheter för undervisning som riktas till personer med funktionshinder?

Svar:

Upphovsrättslagen innehåller en skild paragraf för tillgängliggörande av verk för användning av personer med funktionshinder (17 §). Stadgandet gör det möjligt att framställa exemplar av utgivna litterära verk, musikaliska verk eller bildkonstverk. Det är ändå inte tillåtet att framställa exemplar genom upptagning av ljud eller rörlig bild. Rättigheten att framställa exemplar som innehåller ljud eller rörlig bild har getts till vissa förbund (bl.a. Synskadades Centralförbund r.f. och Finlands Dövas Förbund rf.)  

Exemplar som framställts för synskadade får framföras och överföras vid undervisning till den avsedda gruppen, förutsatt att materialet inte utsänds i radio eller television. Överföringen kan till exempel ske inom ett slutet nätverk. 

Man bör ändå observera att stadgandet endast omfattar exemplar som framställts av det ursprungliga verket för användning av personer med funktionshinder. Ifall exemplaret ursprungligen framställdes t.ex. på teckenspråk för användning av hörselskadade personer är det inte tillåtet att framföra exemplaret i form av rörlig bild utan upphovsmannens tillstånd. Rätten att framföra exemplaret avgörs alltså då enligt 21 § i upphovsrättslagen.