Nyckelord: tillstånd

Är det tillåtet att spela undervisande datorspel med eleverna i klassen även om spelen är kommersiella och menade för privat bruk?
Användningen av ett upphovsrättslig skyddat material kan alltid avtalas med upphovsmannen.
En avtalslicens är ett avtal mellan (mass-)användare av ett verk och en organisation som representerar upphovsmännen.