Nyckelord: musik

Med ljudinspelning avses i upphovsrättslig mening en inspelning som innehåller ljud.
Får man på rasterna spela musik från t.ex. Spotify i elevernas rastutrymmen eller behövs det ett skilt tilstånd eller någon licens för detta?
Den som har producerat en ljudupptagning får en sk. närstående rätt till inspelningen enligt 46 § upphovsrättslagen.