Användning av musik i en undervisningsvideo

Fråga:

Vi har filmat en egen undervisningsvideo för slöjdundervisningen. Får vi använda andras musik (olika artister) i undervisningsvideon om videon visas på lektionerna i slöjd? Undervisningsvideona visas rakt från lärarens dator och de laddas t.ex. inte upp på YouTube.

Svar:

Användandet av musik på en undervisningsvideo innebär att man framställer ett exemplar av ett musikaliskt verk och sammankopplar det med ett filmverk. Detta kräver ett särskilt tillstånd. Kopieringslicensen eller de undantagsregler som gäller undervisning tillåter inte kopiering av musik för att lägga till det i en undervisningsvideo. Skolan kan ändå skaffa ett tillstånd för detta av Gramex r.f. som representerar musiker och ljudproducenter.

Gramex-tillståndet möjliggör kopiering av inhemska och utländska ljudinspelingar för att t.ex. använda dessa i övningsarbeten eller som bakgrundsmusik i skolans undervisningsvideon. Kopiorna får användas endast vid sådan undervisning som följer läroplanen och vid evenemang som hör till läroplanen som ordnas av läroanstalten där publiken består främst av läroanstaltens elever, deras närstående samt läroanstaltens personal. Tillståndet tillåter inte att överföra inspelningen med hjälp av ett nätverk, så undervisningsvideon får t.ex. inte laddas upp på YouTube.

Om skolan inte har ett Gramex-tillstånd och den inte önskar skaffa ett sådant för en enskild video kan man söka efter bakgrundsmusik på nätet. På internet hittas mycket musik till vilken upphovsmännen redan på förhand har gett olika tillstånd för användning så som t.ex. Creative Commons licenser. På Creative Commons hemsidor finns mycket tilläggsinformtion om olika CC-licenser och om hur man hittar fritt licenserad musik.

Länkar: