Ljudproducentens skydd

Den som har producerat en ljudupptagning får en sk. närstående rätt till inspelningen enligt 46 § upphovsrättslagen.

Producentens skydd liknar det skydd som följer av upphovsrätten, d.v.s. en uteslutande rätt att kopiera inspelningen, framföra den offentligt, göra den tillgänglig för och sprida den till allmänheten.

Inspelningen behöver inte innehålla musik och den behöver inte överstiga verkströskeln. Skyddstiden är 50 år från och med den tidpunkt då inspelningen spelades in.