Behöver man ett tillstånd för att framföra musik på lektionen?

Fråga: 

Behöver man ett tillstånd för att framföra musik på lektionen?

Svar: 

Ett musikaliskt verk får framföras offentligt vid undervisning utan ett särskilt tillstånd (21 § upphovsrättslagen). Offentligt framförande vid kommersiell utbildingsverksamhet kräver tillstånd.

Detta gäller inte filmverk eller sceniska verk som innehåller musik (t.ex. musikvideon). Framförande av sådana verk kräver tillstånd. I upphovsrätten anses all rörlig bild vara filmverk.

Länkar: