Får en lärare spela musik från sitt eget Spotify-konto på lektioner?

Fråga:

Får en lärare spela musik från sitt eget Spotify-konto på lektioner?

Svar:

Det finns inget entydigt svar på frågan. I upphovsrättslagen finns regler som möjliggör att verk kan användas i undervisningssyfte utan enskilt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Enligt upphovsrättslagens 21 § får man framföra verk offentligt i samband med undervisning, och med stöd av denna kan man spela musik på lektioner.

Emellertid förbjuder användarvillkoren för Spotify Free och Premium att man använder tjänsten för annat än privata och icke-kommersiella ändamål.  Med andra ord skulle det strida mot användarvillkoren om en lärare spelade musik från sitt eget Spotify-konto.  En problematisk fråga är om avtalsvillkor kan åsidosätta undantagsregler som lagstiftats för att främja undervisningen? Det finns ingen rättspraxis om denna fråga, så läget är för närvarande oklart.

Länkar: