Uppspelning av musik i en disputation

Fråga:

När respondenten, kustos och opponenten tågar in spelas ofta musik i en disputation. Hur går jag tillväga för att kunna spela upp ett musikstycke från till exempel en streamingtjänst?

Svar:

Ett musikaliskt verk får framföras offentligt vid tillfällen där framförandet av verk inte är det huvudsakliga och tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet inte heller annars sker i förvärvssyfte (21 § upphovsrättslag). Disputationen är avgiftsfritt och dess anordning inte heller annars sker i förvärvssyfte. Om man bara spelar musik när respondenten, kustos och opponenten tågar in, är framförandet av musikaliskt verk inte det huvudsakliga av disputationen. Därför kan man spela musik i disputationen.