Får jag kopiera en låt från en CD till en dator och sedan spela upp låten för klassen?

Fråga:

Får jag kopiera en låt från en CD till en dator och sedan spela upp låten för klassen?

Svar:

Vid kopiering av musik från en CD-skiva till en dator framställs ett nytt exemplar av verket, och då krävs tillstånd av innehavaren av upphovsrätten.

Av ett offentliggjort, lagligt skaffat verk får enstaka exemplar framställas för enskilt bruk. Man får framställa exemplar för enskilt bruk också genom att spara exemplaret i ett annat format än det ursprungliga exemplaret var sparat i. Sålunda är det tillåtet att t.ex. spara en CD som mp3-filer, om avsikten är att lyssna på låtarna från egna knapphörlurar.

För enskilt bruk framställda exemplar får inte användas för andra ändamål. Därmed är det inte tillåtet att framföra kopian på verket i samband med undervisningen. Ett offentliggjort verk, som inte är en film eller ett sceniskt verk, får framföras offentligt i samband med undervisningen vilket innebär att den lagligt införskaffade inspelningen får spelas i undervisningen.