Ljudinspelning

Med ljudinspelning avses i upphovsrättslig mening en inspelning som innehåller ljud. Inspelningar som vid sidan om ljudet även innehåller rörlig bild anses inte vara sådana ljudinspelningar som avses i upphovsrättslagen.

Det finns inga kvalitetsmässiga eller innehållsmässiga krav på ljudinspelningar. En inspelning som t.ex. består av ljudet av smattrande regn anses vara en ljudinspelning.

Med ljudinspelningar avses t.ex. musikfiler, C-kassetter och CD-skrivor som bara innehåller musik.