Nyckelord: ljudinspelning

Med ljudinspelning avses i upphovsrättslig mening en inspelning som innehåller ljud.