Tonsättningar, noter och upphovsrätt

En tonsättning kan vara t.ex. en schlagelåt, en sång eller en symfoni. Det väsentliga är att verket kommer till utryck genom ljud. Det spelar ingen roll huruvida det musikaliska verket är skapat för stunden (improviserat) eller nedtecknat som noter. Exemplar av tonsättningar är noter och bandinspelningar

Musik uppnår lätt verkshöjd. Det är också bra att komma ihåg att förutom själva tonsättningen kan också texten och arrangemanget uppnå verkshöjd. Upphovsrättigheterna till musiken kan alltså fördelas mellan flera olika personer. 

Upphovsrätten skyddar musik i form av noter, inspelningar och framföranden. I fråga om framföranden bör man minnas tonsättarens, textförfattarens och arrangörens rättigheter, men dessutom också den utövande konstnärens närstående rättigheter.