Vilka verk får jag framföra/kopiera vid hemundervisning?

Fråga: 

Vilka verk får jag framföra/kopiera vid hemundervisning?

 

Svar: 

Undervisning som sker hemma hos eleven är privat undervisning. Ifall hemundervisningen inte sker i förvärvssyfte faller användningen av materialet utanför upphovsmannens ensamrätt. Läraren har då rätt att fritt framföra olika material, inklusive filmer och sceniska verk. 

Det är ändå inte tillåtet att framställa material för privat bruk enligt 12 §, eftersom framställning för privat bruk endast omfattar framställning för privata ändamål. 

Ifall undervisningen sker i förvärvssyfte blir undantagen för undervisning inte över huvud taget tillämpliga. Användning av upphovsrättsligt skyddat material vid privat undervisning som sker i förvärvssyfte förutsätter ett skilt tillstånd.