Får man ladda ner bildmaterial från nätet för en webbkurs?

Fråga:

Jag håller på att lägga upp en webbkurs för några tiotal personer, för vilken jag behöver bildmaterial. Det finns rikligt med bilder online. Är det möjligt att ladda ner material från nätet utan skilt tillstånd?

Svar:

Bilder kan användas som del av webbkursens material med stöd av Kopiostos kopieringslicens. 

Kopiostos kopieringslicens är en licens som Kopiosto erbjuder läroanstalter och -institut. Med hjälp av denna licens kan lärare och elever både skanna och kopiera material från offentliga webbsidor. Licensen berör bland annat kopiering av inhemskt och utländskt material, samt digital kopiering och förmedling av materialet inom stängda intranet. Utbildningsstyrelsen har skaffat denna kopieringslicens till alla grundskolor, gymnasier och yrkesutbildande institutioner.

Användningen av bilder på nätet kan även vara tillåtet, om bildens rättsinnehavare tillåter fri användning av bilden för vissa ändamål och detta är betecknat i samband med bilden. Många bilder kan även beröras av en Creative Commons-licens, som möjliggör användningen av dessa bilder. I samband med användningen av en CC-licens kan publiceraren lätt nämna, hur bilden får och inte får användas.