Nya digitala tjänster: Facebook, Wikipedia, Spotify, Youtube…

Varje lärare känner säkert till Facebook, Wikipedia och Youtube. Det kan ofta vara lockande och nyttigt att använda material från dessa och andra tjänster i undervisningen. Hur förhåller sig upphovsrätten till material på nya digitala tjänster? Vad måste man beakta då man använder sociala medier? 

Användaren skapar material

Utgångspunkten är att material på öppna nätverk får användas vid undervisning, förutsatt att materialet inte innehåller rörlig bild. 

Då man använder sociala medier måste man ändå komma ihåg att en stor del av materialet har skapats av användarna. Enskilda användare känner inte alltid till sina rättigheter och därför finns det en hel del olagligt material och felaktig information på tjänsterna. Att kopiera eller framföra olagligt material är förbjudet. 

Dessutom är det skäl att komma ihåg att den som registrerar sig på tjänsten måste godkänna de användningsvillkor som tjänsten ställer. Upphovsrättsligt är det möjligt att avtala om nästan vad som helst, därför är det mycket viktigt att bekanta sig med användningsvillkoren. Många upphovsrättsliga frågor avgörs enligt internettjänstens avtalsvillkor. 

Facebook

Användningen av Facebook i undervisningen är säkert inte så vanligt. Upphovsrättsligt kan det material som finns på Facebook ha samma skydd som annat material på internet och omfattas därmed utgångsmässigt av samma regler.  

Det är ändå skäl att lägga märke till integritetsskyddet eftersom endast en liten del av materialet på Facebook har publicerats för allmänt bruk. Det är inte tillåtet att kringgå integritetsinställningarna t.ex. genom att visa en dikt som en Facebook-vän har skapat. Det är endast tillåtet att visa dikten om hela klassen också annars skulle ha tillgång till materialet. 

Å andra sidan är det skäl att tänka på användningen av bilderna av tjänstens användare. Det finns ingen lagstiftning i Finland som skulle behandla användningen av personbilder, men grundlagens stadgande om personlig integritet och personuppgiftslagen ställer strikta begränsningar för användningen av bilder när en person kan kännas igen på bilden. 

Wikipedia

Huvudprincipen i Wikipedia är att informationen är öppen. Textinnehållet och bilderna på Wikipedia har licenserats med en Creative Commons eller GNU General Public-licens. Därmed är det rätt så enkelt att använda innehållet på Wikipedia i undervisningen. Då man använder materialet på Wikipedia måste man ändå komma ihåg att nämna upphovsmannens namn eller åtminstone Wikipedia som källa. 

Spotify

Det finns inget entydigt svar på frågan. I upphovsrättslagen finns regler som möjliggör att verk kan användas i undervisningssyfte utan enskilt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Enligt upphovsrättslagens 21 § får man framföra verk offentligt i samband med undervisning, och med stöd av denna kan man spela musik på lektioner.

Emellertid förbjuder användarvillkoren för Spotify Free och Premium att man använder tjänsten för annat än privata och icke-kommersiella ändamål.  Med andra ord skulle det strida mot användarvillkoren om en lärare spelade musik från sitt eget Spotify-konto.  En problematisk fråga är om avtalsvillkor kan åsidosätta undantagsregler som lagstiftats för att främja undervisningen? Det finns ingen rättspraxis om denna fråga, så läget är för närvarande oklart.

Youtube

Det är tillåtet att framföra alla andra utgivna verk i undervisningen utom filmer och sceniska verk. Youtube videor faller inom den upphovsrättsliga definitionen för film. Därmed är det inte tillåtet att visa Youtube-videor i undervisningen utan ett skilt tillstånd. 

I infofältet för en Youtube video finns det ändå en licensmeny där användaren kan välja att licensera sin video med en utvidgad Creative Commons licens. Om videoklippet har licenserats med en CC-licens är det tillåtet att framföra videoklippet i undervisningen. I annat fall krävs det ett skilt tillstånd för framförandet. 

Det är ändå skäl att komma ihåg att videorna på Youtube har lagts upp av användarna. Tjänsten innehåller därför en hel del olagligt material. Det är inte under några omständigheter tillåtet att framföra olagligt uppladdat material i undervisningen.