Hur citerar man bilder från internettjänster?

Fråga: 

Hur förhåller sig reglerna om bildcitat till bilder på internet?

Svar: 

Rätten att använda citat gäller oberoende av vilket slag av verk det är fråga om. Man måste ändå observera att citatet måste utgöra endast en del av verket.  

Användningen av citat förutsätter att: 

1) Det citerade materialet har gjorts offentligt OCH

2) Citatet görs enligt god sed OCH 

3) Citatet används på ett sätt som motiveras av ändamålet

Ett verk är offentliggjort då det har gjorts tillgängligt för allmänheten. God sed förutsätter att källan och upphovsmannens namn anges. Användning som motiveras av ändamålet är utgångsmässigt sådan användning som stöder det citerande nya materialet. 

Användning av bildcitat kan t.ex. användas i en bok som handlar om fotografering och förklarar bildernas detaljer. 

Bildcitat kan också användas i undervisningen t.ex. så att undervisningsmaterialet för historia innehåller en del av en karta som berör ändrade gränser mellan olika länder. Bildcitatet får alltså inte utgöra hela bilden. Endast bilder av offentliggjorda konstverk får användas i sin helhet i undervisningsmaterial utan tillstånd. 

Reglerna om citat gäller material från internet på samma sätt som vilket annat material som helst. Stadgandet ger inte rätt att ta en hel bild från webbtjänsten och använda bilden i det egna materialet. Sådan användning skulle oftast utgöra framställning av ett exemplar av verket, som förutsätter upphovsmannens tillstånd. Då man använder material från webbtjänster är det bra att först bekanta sig med villkoren för tjänsten och de licenser som bilderna möjligen har.