Att länka

Att länka


Länkar kan utnyttjas på många olika sätt inom undervisningen. Olika text-, video-, bild- och audiomaterial kan länkas till elever för stöd i inlärningsprocessen. Länkar kan delas med elever till exempel via e-post, genom att läggas upp på öppna eller stängda undervisningsplattformer eller genom att återkastas på väggen i klassrummet.

Länkning är tillåtet då det tar plats på ett sådant sätt, att användaren märker klart att hon eller han förflyttas på en ny nätsida och länkningen över lag görs enligt god sed. Det är tillåtet att länka till sådant nätinnehåll, som uppladdats på nätet med upphovsmannens tillåtande till allmänhetens fria förfogande.

Så kallade hyperlänkar, alltså länkar med bara ett ord eller ett avsnitt av en text som hänvisar till en ny nätsida, behöver inte skillt tillstånd. Genom att klicka på hyperlänken förflyttas en elev eller studerande rakt till en annan nätsida. Videon kan även bäddas in på nätsidor, om dess upphovsman har tillåtit inbäddning av sin video.