Hur kan man kontrollera uppgifter i samband med distansundervisning?

Fråga:
 

Hur kan man kontrollera sina elevers uppgifter i samband med distansundervisning? Om en lärares digitala presentationsmaterial inte används, hur kan svaret på relevanta uppgifter visas till elever? Får man ta bild av läroguiden och dela den i en stängd undervisningsmiljö, ett moln eller på en annan liknande plattform?


Svar:
 

Enligt grundregeln är det förbjudet att kopiera arbets-, övnings- och svarsböcker utan utgivarens lov. Med Kopiostos kopieringslicens får en lärare och elev trots detta kopiera den del av en arbets-, övnings- eller svarsbok, i vilken svaret är uppsatt eller som behövs för att kontrollera en uppgift i samband av distansundervisning. En elev får skicka sitt svar till läraren för kontrollering, till exempel på en stängd digital undervisningsplattform eller dylikt stängt nätverk. En lärare får kopiera modellsvaret i en svarsbok och skicka det rätta svaret till sin elev. Eleven och läraren bör ha den ursprungliga arbets- eller övningsboken i sitt förfogande.


Med kopieringslicensen får man även ta ett foto eller en kopia av lärarens guide och dela den till en undervisningsgrupp i en stängd undervisningsmiljö. Kopieringslicensen berör både tryckta och digitala lärarguider.