Får jag göra länkar till digitalt material?

Fråga: 

Får jag göra länkar till material i digital form?

Svar: 

Länkning innebär att man genom att trycka på en länk förflyttas vidare till en annan webbsida (hyperlänk). Ur en upphovsrättslig synvinkel kan länkning anses vara godtagbar, om den som använder länken klart märker att han eller hon förflyttas vidare till någon annans sida och länkningen i övrigt har gjorts så som god sed kräver.