Får man visa en YouTube video i undervisningen?

Fråga: 

Behovet av att använda digitalt material från webben i undervisningen ökar hela tiden. Är det tillåtet att visa en YouTube video i undervisningen? Får man till exempel visa en musikvideo från Youtube under musiklektionen?

Svar: 

Utgångspunkten är att det inte är tillåtet att framföra videor från Youtube i undervisningen. Detta eftersom verk som innehåller rörlig bild utgör filmverk i upphovsrättslig mening och framförande av dessa i undervisningen kräver ett skilt tillstånd.

Den som har skapat videoklippet har godkänt användarvillkoren för tjänsten då han registrerade sig på YouTube. Det lönar sig därför att bekanta sig med villkoren i avtalet. Den som har skapat videon kan också ha beviljat utförligare rättigheter till verket genom en licens (t.ex. Creative Commons licens). Licensen kan hittas i informationsfältet samband med videon. Om dessa avtal inte ger bredare rättigheter att använda videon än de rättigheter som följer av lagen kräver användningen av videon tillstånd av upphovsmannen.    

Musikvideor är också filmer i upphovsrättslig mening. Således förutsätts det ett tillstånd av upphovsmannen för att få framföra musikvideor i undervisningen.