Är materialet på internet offentliggjort eller utgivet?

Fråga: 

Hur ska man förhålla sig till framförande av material från webben? Är materialet på internet offentliggjort eller utgivet?

Svar: 

Enligt 21 § i upphovsrättslagen är det tillåtet att framföra utgivna verk i undervisningen, förutsatt att dessa inte är filmer eller sceniska verk. Problemet är att man inte alltid kan vara säker på om material på internet har getts ut i enlighet med 21 § eller endast offentliggjorts.

Offentliggjorda verk = verk som har gjorts tillgängliga för allmänheten
Utgivna verk = verk vars exemplar har spritts ut till allmänheten med upphovsmannens tillstånd

Termerna hänvisar alltså till sådana verk som inte längre ligger i upphovsmannens skrivbordslåda eller är annars hemliga. Termerna berör alltså sådana verk som på något sätt har gjorts tillgängliga för allmänheten genom visning, framförande, överförande eller spridning.

Rätten att framföra verk enligt 21 § i upphovsrättslagen förutsätter alltså att verket har getts ut. I praktiken borde exemplar av verket alltså ha spridits till allmänheten. Hur kan man veta om material på webben har getts ut eller offentliggjorts?

Detta är en svår fråga eftersom det är oklart hur ett exemplar av ett verk framställs på webben. Det är ändå klart att material som är öppet för alla och som kan kopieras och sparas fritt har gjorts tillgängligt för en ytterst stor skara användare. Man kan också anse att upphovsmannens avsikt har varit att verket ska spridas till allmänheten. Enligt denna tolkning kan man alltså anse att öppna material på internet är upphovsrättsligt utgivna och får alltså användas i undervisningen. 

Denna tolkning får också stöd av Kopiosto, som på sidan Kopiraitti har konstaterat att material på webben kan visas i undervisningen så länge som materialet framförs som det är direkt från internet.