Huvudpunkterna i fotokopieringstillståndet

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med utgivarnas representantorganisation Kopiosto slutit ett avtal om kopieringstillstånd för gymnasier, skolor som erbjuder yrkesutbildning, grundskolor och universitet. Skolorna får kopiera det antal sidor som tillåts i avtalet utan att skaffa ett särskilt tillstånd för kopieringen eller betala ersättning för kopieringen.

Tillståndet omfattar kopiering som stöder undervisningsverksamheten, förutsatt att kopiorna är gratis för eleverna. Tillståndet omfattar också kopiering som har att göra med skolans forskningsverksamhet och administrativa verksamhet. Tillståndet gäller alla publikationer oberoende av deras ursprung, både inhemska och utländska publikationer omfattas av tillståndet.

Enligt avtalet är det tillåtet att kopiera upp till 20 sidor från en och samma publikation, dock högst halva publikationen, för samma grupp elever. Samma sida får kopieras till så många elever som nödvändigt.

Klassläraren Oscar får kopiera en tjugo sidor lång del från en bok och dela ut den till hela klassen. Oscar får inte kopiera andra sidor från boken för samma elever under samma termin. Han får kopiera andra sidor för en annan grupp elever och kopiera dessa sidor till sin egen klass under nästa termin.

Noter får kopieras till ett antal om högst 10 sidor per publikation, eller högst halva publikationen. Användningen av de kopierade noterna begränsas dessutom av vissa särskilda villkor.

Avtalet omfattar i praktiken inte över huvudtaget ett tillstånd att kopiera arbets- och övningsböcker. För detta finns ändå ett begränsat undantag angående distansundervisning.

Avtalet tillåter skapandet av sammanställda kopior, d.v.s. att olika källor sammanställs på en och samma sida.  Tillståndet omfattar också fotografier, men inte diabilder eller transparanger.

Utgivaren kan förbjuda att hans verk kopieras med stöd av tillståndet. Kopiosto har sammanställt en lista över de utgivare som inte tillåter kopiering av sina verk. Kopieringsförbud ska alltid gå via Kopiosto och kopiering som sker enligt avtalsvillkoren kan inte förbjudas t.ex. med en markering i verket om att "kopiering är skrikt förbjuden".