Undantag/inskränkningar i upphovsrätten

Upphovsrätten har begränsats med inskränkningar som gör det möjligt att använda skyddade verk inom vissa ramar utan att upphovsrättsinnehavaren har gett ett särskilt tillstånd till användningen, som exempel kan nämnas citaträtten och privat kopiering.