Utsträckning av citat samt god sed

B hade citerat 250 ord av A:s 900 ord långa verk, använt citaten utan citattecken samt hänvisat till fel källa (A:s ursprungliga verk och inte sammanfattningen av detta). A bad om ett utlåtande gällande huruvida detta följde god sed och hade skett på rätt sätt. Upphovsrättsrådet ansåg att en betydande del av B:s artikel byggde på citatet från A:s verk, och att citatet p.g.a. sin breda utsträckning inte kunde anses följa god sed.