Öppet material på internet

Upphovsrättslagen känns ofta komplicerad och det kan verka som om rättigheterna begränsar användningen alldeles för mycket. Det är ändå bra att komma ihåg att upphovsmännen också får ge användaren hur mycket rättigheter som helst – och denna rätt har använts mycket! 

Det finns miljarder av verk på internet som får användas rätt så fritt. Upphovsmannen kan ge ett fritt formulerat tillstånd att använda verket eller så kan han använda s.k. öppna licenser, som t.ex. Creative Commons och GNU General Public License. 

Nedan presenteras några internettjänster som erbjuder material som får användas rätt så fritt vid undervisning. En stor del av tjänsterna använder CC-licenser som tillåter framförande och kopiering av material för undervisningsändamål. Man måste ändå komma ihåg att kontrollera huruvida licensen ger rätt att ändra materialet eller använda det för ett kommersiellt syfte. 

Omfattande digitala bibliotek:

Det finns flera digitala "bibliotek" på internet som erbjuder en hel del öppet material. 

Internet Archive: http://www.archive.org/

Internet Archive är ett bibliotek som erbjuder bl.a. videor, musik och bilder. Materialet får användas i undervisningen i den omfattning som licensen tillåter. 

Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/Huvudsida?uselang=sv

Wikimedia Commons är en tjänst som anknyter till Wikipedia. Wikimedia Commons erbjuder miljontals bilder, ljudfiler och videoklipp som får användas fritt i undervisningen. 

 

Bilddatabaser:

Bilder får visas direkt från internetsidan i undervisningen, men följande tjänster erbjuder en hel del licenserade bilder som kan användas mera fritt. 

Flickr:  http://www.flickr.com/creativecommons/

Flickr-bildtjänsten erbjuder en enorm mängd CC-licenserade bilder som får användas vid undervisning. 

FreePhotoBank: http://www.freephotobank.org

FreePhotoBank är en gratis databas för bilder som också får användas kommersiellt. 

Fotopedia: http://www.fotopedia.com/

Fotopedia erbjuder en stor mängd CC-licenserade bilder. Licensen är lätt att kontrollera skilt för varje bild. 

 

Musik:

Då man använder musik är det bra att komma ihåg att upphovsrättslagen fritt tillåter framförande av utgiven musik i undervisningen. Det är ändå förbjudet att kopiera eller ändra musiken. Nedan finns några tjänster som erbjuder musik som licenserats med CC-licens. 

Jamendo: http://www.jamendo.com/en/

Jamendo är en tjänst som erbjuder musik som licenserats med en CC-licens.

Freesound: http://www.freesound.org

Freesound erbjuder en stor mängd CC-licenserade musikklipp som kan användas fritt i enlighet med licensvillkoren t.ex. under musiklektionerna. 

 

Programvara:

Valo-CD: http://www.valo-cd.fi/

Valo-CD är en finsk tjänst som erbjuder öppna program och finskspråkiga bruksanvisningar. 

 

Söktjänster:

Utöver dessa databaser är det bra att komma ihåg att nästan alla sökmotorer tillåter användaren att endast söka CC-licenserat material. 

Söktjänsten för Creative Commons: http://search.creativecommons.org/

Det är också möjligt att använda Creative Commons egna söktjänst som gör det möjligt att söka CC-licenserat material från ett stort antal källor med ett enda klick.