Får man använda skärmbilder i kommersiellt undervisningsmaterial?

Fråga: 

Jag framställer läromaterial och använder skärmbilder för att visa hur man använder olika datorprogram. Skärmbilderna visar främst ett program som jag själv skapat, men också vissa menyer i den programvara som jag använder. 

Får jag använda skärmbilderna om jag skriver en lärobok eller skapar en nätsida för ett kommersiellt ändamål?

Svar: 

Rätten att använda citat gäller alla slag av verk. Citat får också användas i verk som ges ut i ett kommersiellt syfte. 

En skärmbild av ett datorprogram är ett citat och kan därmed användas i en lärobok om förutsättningarna för användning av citat uppfylls. Ett citat måste göras i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Bildcitatet måste alltså stöda innehållet i läroboken och får inte användas enbart som "prydnad". Dessutom kan det vara bra att föra fram från vilket program bilden är tagen.