Användning av en bild av ett konstverk

Det är tillåtet att använda en bild i sin helhet som ett bildcitat. Förutsättningen är att konstverket har offentliggjorts på ett lagligt sätt. Bildcitatet ska anknyta till texten. Vidare ska bildcitatets användningsändamål vara en kritisk eller vetenskaplig framställning (d.v.s. icke-kommersiell).

Länkar: