Nyckelord: citat

Får man för undervisningsbruk med stöd av kopieringslicensen ta skärmdump från rörlig bild så som filmer?

Ett citat är ett ordagrant återgivande ur ett offentliggjort verk.