Nyckelord: citat

Utöver själva rätten till citat innehåller upphovsrättslagen även stadganden om den så kallade bildcitatsrätten.

Upphovsrättsrådet ansåg i sitt utlåtande 2020:7 att ett fotografi som publicerats i en dagstidning kan citeras i examensarbeten på universitet för att klargöra arbetets text.

Får man för undervisningsbruk med stöd av kopieringslicensen ta skärmdump från rörlig bild så som filmer?

Ett citat är ett ordagrant återgivande ur ett offentliggjort verk.