Privat kopiering

Kopiering av ett verk hör till upphovsmannens ensamrätt och förutsätter därmed normalt ett tillstånd. Det är ändå tillåtet att kopiera ett verk för privat bruk utan ett skilt tillstånd av upphovsmannen (12 § upphovsrättslagen): Det är tillåtet att kopiera ett fåtal exemplar av ett offentliggjort verk.

Privat bruk utgörs bl.a. av användning av material för studier eller hobbyer. Till privat bruk kan alltså räknas framförande inför familjen eller de närmaste vännerna, men kretsen får inte utvidgas utöver detta. Kopian får inte användas senare för andra ändamål, d.v.s. det är förbjudet att t.ex. föra kopian till arbetsplatsen för att låta andra personer använda den. 

Kopiering för privat bruk förutsätter att källan är laglig. Privat kopiering är tillåtet för alla former av verk (det är endast tillåtet att göra en säkerhetskopia av datorprogram). Därmed är det också tillåtet att kopiera material som finns på internet. Man måste ända vara noggrann då man kopierar digitalt material eftersom det finns en hel del olagligt material på webben. Det är förbjudet att kopiera olagligt material. 

Kopieringen får ske med vilken teknik som helst. Det är också tillåtet att ge kopieringen i uppdrag åt någon annan, förutsatt att det inte handlar om kopiering av tonsättningar, filmer eller konstverk. Kopieringen som sköts av någon annan får ändå inte vara organiserad, t.ex. så att skolan låter kopiera material för alla eleverna. Det finns ändå inget hinder för lärarna att ge tips om möjliga bra verk. Utgångspunkten för att låta någon annan kopiera materialet är att beställaren redan har verket som ska kopieras i sin besittning.