Nyckelord: privat bruk

Kopiering av ett verk hör till upphovsmannens ensamrätt och förutsätter därmed normalt ett tillstånd.