Har studerande rätt att ta kopior av kurslitteraturen för sina egna studier?

Fråga:

Om tillgången till kurslitteratur för en kurs är begränsad, har studerande rätt att själva för privat, icke-kommersiellt bruk ta kopior av kurslitteraturen för sina egna studier? Med andra ord, får man som lärare tipsa studerande om denna möjlighet ifall de har problem med att skaffa fram egna exemplar av kursboken?

 

Svar: 

I upphovsrättslag 12 § det säger att var och en kan framställa enstaka exemplar för sitt enskilda bruk av offentliggjorda verk. Därför det är okej för studerande att ta kopior för sina egna studier (som är privat, icke-kommersiellt bruk), och det är också okej att tipsa studerande om denna möjlighet.