Vad innebär "Kopiering strängt förbjudet" -markeringen egentligen?

Fråga: 

Läroböcker innehåller ofta markeringen "Kopiering strängt förbjudet". Innebär detta att man inte får kopiera någonting alls från boken?

Svar:

Markeringen kan ibland skapa förvirring eftersom det enligt lagen är tillåtet att kopiera verk för privat bruk och eftersom det inom undervisningsverksamhet är tillåtet att kopiera en del av ett publicerat verk med stöd av en avtalslicens. Markeringen kan inte upphäva ett tillstånd enligt avtalslicens eller rätten att kopiera för privat bruk.

Det är ändå skäl att lägga märke till gränserna för avtalslicensen. En text är ofta anknuten till arbets- och övningsböcker som inte får kopieras enligt avtalslicensen förutom i mycket begränsad utsträckning för distansundervisning. Elever får kopiera arbets- och övningsböcker för privat bruk trots markeringen förutsatt att kopieringen inte leds av läraren.

Upphovsmannen kan förbjuda fotokopiering av ett verk med stöd av avtalslicens. Det är ändå inte alltid nödvändigt att använda denna möjlighet. Förbudet genomförs genom att meddela om det till Kopiosto som upprätthåller en förteckning över förbuden. En uppdaterad förteckning finns att se på Kopiostos webbplats.

Det finns ett relativt nytt sätt att förhindra all slags kopiering av ett verk. Rättsinnehavaren kan installera en effektiv teknisk åtgärd i verket som förhindrar kopiering av verket. Att kringgå en sådan teknisk åtgärd är straffbart enligt lagen. Ingen teknisk åtgärd kan ändå skydda ett verk från fotokopiering men en teknisk åtgärd kan installeras i digitala material som elektroniska böcker eller digitala TV-sändningar.