Privatkopiering

Kopiering för privat bruk förutsätter att verket har gjorts tillgängligt för allmänheten på ett lovligt sätt. 

Privat kopiering ska ske för privata ändmål. Privatkopiering är därmed inte tillåtet för företag eller samfund. Privat kopiering omfattar enstaka exemplar för privat bruk. Det är också möjligt att llåta någon utomstående framställa de privata kopiorna.