Missä ja kenelle saan esittää oppitunnilla tehdyn videon?

Kysymys:
 

Missä ja kenelle saan esittää oppitunnilla tehtyä videofilmiä, jonka juonen oppilaat ovat keksineet ja jossa oppilaat itse näyttelevät? Voiko tuotoksen esittää esim. vanhempainillassa?

 

Vastaus: 
 

Jos videofilmi sisältää vain oppilaiden itse keksimän ja näyttelemän sisällön, silloin tekijänoikeus filmin sisältöön kuuluu oppilaille. Itse videofilmin tekijänoikeus kuuluu sen kuvanneelle opettajalle, joten oppilaat ja opettaja saavat yhdessä päättää miten käyttävät filmiä. He saavat esittää filmin missä ja kenelle haluavat.

Kun oppilaat itse keksivät juonen ja muun sisällön näytelmään/elokuvaan, heille syntyy tekijänoikeus käsikirjoitukseen, jos se on itsenäinen ja omaperäinen, eli ylittää teoskynnyksen. Tällöin oppilailla on oikeus määrätä käsikirjoituksen käytöstä. Jos oppilaat myös näyttelevät rooleissa, heille syntyy esittävän taiteilijan lähioikeus. He saavat siten määrätä itse esityksestään. Oppilailla on tekijöinä ja näyttelijöinä oikeus päättää näytelmän/elokuvan taltioimisesta eli kuvaamisesta, koska taltiointi on kappaleen valmistamista näytelmästä/elokuvasta. Näytelmän/elokuvan taltioimiseen ja tallenteen esittämiseen tarvitaan siten lupa käsikirjoituksen tehneiltä ja esiintyviltä oppilailta.

Näytelmän/elokuvan kuvaavalle opettajalle syntyy tekijän- tai lähioikeus kuvaamaansa tallenteeseen. Hän saa päättää, miten tallennetta käytetään, mutta hänen oikeutensa riippuu tallenteen sisällön tekijöiden eli oppilaiden oikeuksista. Opettajalla on siis täytynyt olla oppilailta saatu lupa esityksen tallentamiseen ja hän tarvitsee luvan myös tallenteen esittämiseen.

Oppilaat ja opettaja voivat siis vapaasti yhdessä päättää, missä ja kenelle tällaisen videofilmin esittävät.