Saako opetuksen streamata ja tallentaa?

Kysymys: 

Opettajaa on pyydetty pitämään vierailuluento. Voiko hänen esityksensä vapaasti videoida (tallentaa), esittää samanaikaisesti ja näyttää toiseen kouluun jollekin toiselle ryhmälle?

 

Vastaus: 

Tekijänoikeuslaki soveltuu teoskynnyksen ylittävään teokseen. Luento voi olla tekijänoikeuslain tarkoittama teos, kun se on riittävän itsenäinen ja omaperäinen, eli esimerkiksi toinen samaan työhön ryhtyvä ei olisi päätynyt samaan lopputulokseen. Tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus teokseensa, tässä tapauksessa luentoonsa. 

Tekijänoikeuslain 14 § 2 momentti sisältää poikkeuksen yksinoikeuteen. Opettajan tai oppilaan esittämästä julkaistusta teoksesta saa opetustoiminnassa valmistaa kappaleita tilapäisesti käytettäväksi. Luentoesityksen tallentaminen on sallittua edellytysten täyttyessä.

Teostasoon yltävä suullinen luento on katsottu tulevan julkaistuksi opetustilanteessa. Opetustoiminnassa tapahtuva käyttö rajaa, ettei tallennetta saa käyttää muussa. Tilapäinen käyttö ei tule kyseeseen, kun kyse on pysyvästä ja säännönmukaisesta toiminnasta. Kyse on hyvin rajoitetusta poikkeuksesta ja näiden rajoitusten ulkopuolella käytännöistä on sovittava erikseen opettajan kanssa.

Tallenteen käyttö tarvitsee luennoitsijan luvan
Tekijänoikeusneuvoston mukaan luennon tilapäinen korvaaminen tallenteella toisella paikkakunnalla olevalle opiskelijajoukolle ei ole poikkeuksen piiriin kuuluvaa toimintaa. Tekijänoikeusneuvoston mukaan tekijänoikeuslain 14.2 §:n mukainen tallentaminen edellyttää sitä, että käytön on oltava luonteeltaan tilapäistä, eli lyhytaikaista ja ei-jatkuvaa. Tallenteen käytöllä ei ole tarkoitettu laajentaa opetustapahtumaa siitä, mikä se luennoitsijan itsensä luennoimana olisi. Mikäli tallennetta halutaan hyödyntää tilapäistä, luonteeltaan korvaavaa käyttöä laajemmin tai pysyvästi opetustoiminnassa, esimerkiksi hyödyntäen etäyhteyttä tai ilman, vaatii tällainen käyttö sopimuksen tekijänoikeuden haltijan eli luennoitsijan kanssa. (TN 2006:11)


Myös muiden tekijöiden teosten käytön tekijänoikeudenmukaisuus luennolla on hyvä huomioida ennen tallentamista tai välittämistä.