Esimerkki: Videoiden käyttö opetuksessa

Kuvataiteen opettaja Mikko haluaa opettaa kuvakokoja ja kuvakulmia, sekä tarinan rakentumista leikkauksen avulla televisiosarjoissa. Hän haluaa käyttää oppilaita kiinnostavia sarjoja ja esittää otteita Salatut elämät -sarjasta. Mikko on nauhoittanut sarjasta muutamia jaksoja, mutta on epävarma tarvitaanko nauhoittamiseen ja esittämiseen erillinen lupa. Luvan monimutkaiseen hakemiseen ja mahdolliseen maksamiseen koululla ei ole resursseja. Tulisiko Mikon hankkia lupa ohjelmien nauhoittamiseen, vai onko lupa hankittu hänen puolestaan? Koskeeko jokin tekijänoikeuden rajoitus teosten esittämistä opetuksessa?

Opettajilla on tapana nauhoittaa opetuskäyttöön televisio-ohjelmia ja säilyttää niitä opettajanhuoneessa kasetteina ja DVD-levyinä. Osa tallenteista on todella vanhoja. Onko opetuskäyttöön nauhoitettujen ohjelmien säilytysaikaa rajoitettu? Joukossa on myös joitakin kokoillan elokuvia. Onko kokoillan elokuvien esittämiseen valmiiksi lupa, ja jos ei ole, mistä sen saa?

Mikko on löytänyt YouTubesta joitakin hyviä harrastelijavideoita, joita hän haluaisi esittää oppilaille videotykin kautta. Voiko Mikko esittää Youtubesta videoita ilman erillistä lupaa? Jos lupa tarvitaan, kuka sen voi antaa?
 
Vastaus
 
Elokuvien esittäminen ja nauhoittaminen kuuluu tekijän yksinoikeuteen, joten tekijältä tarvitaan siihen lupa. Opetuksen yhteydessä on tekijänoikeuslain mukaan kuitenkin sallittua esittää teoksia ilman, että siihen tarvitsee hakea lupaa tai maksaa korvauksia. Tämä ei kuitenkaan koske elokuvateoksia, joten niiden osalta lupa tarvitaan. Elokuvateoksena pidetään liikkuvista kuvista tai liikkuvista kuvista ja äänestä muodostuvia teoksia sekä muita elokuvaamiseen rinnastettavalla tavalla ilmaistuja teoksia, jotka ylittävät tekijänoikeudellisen teoskynnyksen.

Teosten käytön helpottamiseksi on opetusta varten kaksi sopimuslisenssiä: kopiointilupa ja ns. tv-lupa. Molempien osalta opetushallitus on sopinut koulujen puolesta tekijöitä edustavan järjestön kanssa luvan teosten käyttämiseen opetuksessa. Opetushallitus on hankkinut yhteistyössä tekijänoikeusjärjestöjen kanssa luvan TV- ja radio-ohjelmien käyttämiseen opetuksessa. Opetushallituksen hankkima lupa koskee varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja maksutonta ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta. Muiden toimijoiden on hankittava lupa erikseen. Sopimukseen kuuluvia ohjelmia voi nauhoittaa opetuskäyttöön ilman korvaus- tai ilmoitusvelvollisuutta. Kaikki kanavat tai ohjelmatyypit eivät kuitenkaan kuulu sopimukseen.

Sopimukseen kuuluvat kanavat ovat YLE TV1, YLE TV2, MTV3, YLE Teema & Fem sekä sivustot YLE Areena ja YLE Elävä arkisto. Ohjelmatyypeistä luvan ulkopuolella ovat ulkomaiset jatkuvajuoniset sarjat, kaikki mainokset sekä ulkomaiset ja kotimaiset elokuvateatteri- tai tallennelevitykseen tarkoitetut elokuvat. Näiden ohjelmien tallentamiseen tarvitaan erillinen lupa, mutta sekin lupa on useimmissa tapauksissa saatavissa elokuvan tuottajia edustavan järjestön kautta. Edellä mainituilta kanavilta lähetetyt kotimaiset sarjat kuuluvat lupaan.

Mikon tarvitsema Salatut elämät -sarja, joka lähetetään MTV3:lta, on siis lupaan kuuluva, joten hänen ei tarvitse hankkia enää uutta lupaa sarjan nauhoittamiseen ja esittämiseen opetuksessa.
 
Ohjelman voi tallentaa esimerkiksi dvd-levylle tai digiboksiin. Ohjelmia voi myös tallentaa verkkopalvelimille, jotka ovat käytössä oppilaitoksen omassa sisäisessä verkossa tai lupamme piiriin kuuluvassa, oppilaitoksia yhdistävässä suljetussa verkossa.

Luvan ehtoihin kuuluu, että nauhoitettuja ohjelmia voi säilyttää ja käyttää kahden vuoden ajan lähetysajankohdasta. Opetusohjelmia voi kuitenkin säilyttää ja käyttää ilman aikarajaa niin kauan kuin ne ovat asiasisällöltään ajantasaisia.

YouTubesta tallentaminen ei kuulu opetushallituksen sopimaan lupaan. Tekijänoikeudellisessa mielessä iso osa YouTubessa olevista videoista on elokuvateoksia ja koska tekijänoikeuden rajoitus teosten vapaasta esittämisestä opetuksessa ei niitä koske, tarvitaan kaikkien sopimuslisenssin ulkopuolelle jäävien elokuvateosten esittämiseen pääsääntöisesti lupa. Jos lupaa ei ole lainkaan tarjolla tai se on vaikeasti saatavilla ja teoksen käyttö on tarpeen opetuksen havainnollistamiseksi, tekijänoikeuslaki kuitenkin sallii julkaistun teoksen käyttämisen opetuksessa myös ilman käyttölupaa. 
 
YouTube-videon voi myös laittaa oppilaille linkillä katsottavaksi. Linkittäminen on tekijänoikeudellisesti sallittua, sillä siinä ei ole kyse tekijänoikeudellisesti relevantista toimesta. Linkittäminen tulee tehdä hyvän tavan mukaisesti ja siten, että käyttäjä huomaa selkeästi siirtymisen toiseen aineistoon.