Liikkuvan kuvan esittäminen opetuksessa

Elokuvien esittäminen opetuksen yhteydessä edellyttää lähtökohtaisesti erillistä lupaa, sillä tekijänoikeuslain 21 §:n poikkeus julkisesta esittämisestä ei koske elokuvateoksia (ks. Teoksen esittäminen opetuksessa). Tekijänoikeuslaissa elokuvateos-käsite tarkoittaa käytännössä kaikkea liikkuvaa kuvaa, myös esimerkiksi YouTube-videoklippejä (ks. Voiko YouTube -videon näyttää opetuksessa?). Mikäli opetuksessa halutaan esittää liikkuvaa kuvaa, on vaihtoehtoja monia.

Opetushallituksen hankkimalla TV - ja radio-ohjelmien tallennus- ja esitysluvalla saa esittää ohjelmia useilta YLE:n TV- ja radiokanavilta sekä verkkopalveluista. Lisäksi se sallii kotimaisten ja yhteispohjoismaisten opetusohjelmien tallentamisen pysyvään käyttöön sekä muiden ohjelmien tallentamisen kahden vuoden ajaksi. Lupa ei kuitenkaan koske elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevia elokuvia, ulkomaisia sarjoja eikä mainoksia. Luvan tarkemmat tiedot löytyvät Kopioston sivuilta ja lupa koskee varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja maksutonta ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta.

Elokuvan osalta tilanne on hyvin samanlainen kuin musiikissakin, että tekijöitä on useita. Elokuvien esittämiseen oppitunnilla oppilaitoksen on hankittava itse erillinen lupa. Useiden kotimaisten ja ulkomaisten elokuvien esittämiseen luvan voi hankkia Elokuvalisenssi.fi-palvelusta

Rajatuissa tilanteissa liikkuvaa kuvaa voidaan käyttää opetustoiminnassa myös ilman erillistä lupaa opetuksen havainnollistamiseksi. Teoksen käyttö on sallittua esimerkiksi silloin, kun käyttölupaa ei ole lainkaan tarjolla tai se on vaikeasti saatavilla, ja teoksen käyttö on tarpeen opetuksen havainnollistamiseksi. 

Opetuksen havainnollistamisella tarkoitetaan julkistetun teoksen osan tai otteiden käyttöä opetuksessa. Jos teos on lyhyt tai suppea, opetuksen havainnollistamisessa voidaan käyttää myös kokonaista teosta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sellaisten YouTube-videoiden ja muiden lyhyiden video-ohjelmien esittämisen opetuksen yhteydessä, joiden käyttöön ei ole saatavilla käyttölupaa. On huomattava, että kokonaiset elokuva- ja näytelmäteokset jäävät lähes poikkeuksetta havainnollistamispoikkeuksen ulkopuolelle, sillä kokonaisten elokuva- ja näytelmäteosten käyttöön on saatavilla helposti käyttölupa.