Yhdessä tehdyn sävellyksen suoja

Laamanni K pyysi 14.3.2003 tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa sävellysteokseen liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä. Sävellysteos, jota lausuntopyynti koski, on D-yhtyeen kappale ”L”. Lausuntopyyntö liittyi käräjäoikeudessa vireillä olevaan tekijänoikeutta koskevaan riita-asiaan, jossa kantajana on T ja vastaajana N. Sävellyksen ”L” ainoaksi säveltäjäksi on Teosto ry:n rekisteriin merkitty mm. V. Sävellysteoksen julkaistuun versioon liitetyn esittelylehden mukaan kappaleen säveltäjäksi ja sanoittajaksi on merkitty N sekä sovittajaksi M ja V. Kantajan eli T:n nimeä ei ole merkitty esitteeseen eikä Teosto ry:n rekisteriin. N on saanut tekijänoikeuden sävellysteokseen ”L” sävellyksen ja sanoituksen osalta niiden luojana. N on siirtänyt sopimuksella osan taloudellisista tekijänoikeuksistaan eräälle yhtiölle.  

Laamanni pyysi tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa seuraaviin riidanalaisiin seikkoihin:

  1. Ylittävätkö melodiakulut teoskynnyksen sävellysteoksen osana vai muodostavatko ne sävellysteoksessa ainoastaan sovittamiseen kuuluvan osuuden, johon voi saada tekijänoikeuden ainoastaan sävellysteoksen sovittajana?
  2. Kantajan eli T:n väite siitä, että hän on yhdessä N:n kanssa luonut sävellyksen siten, että kantaja on säveltänyt melodiakulut ja N muut osat sävellyksestä ja että kantajan melodiakulkujen osuus ylittää sävellysteoksen osana teoskynnyksen, ja siten sävellysteoksen tekijänoikeus kuuluu kantajalle ja vastaajalle yhteisesti.
  3. Vastaajan eli N:n väite siitä, etteivät melodiakulut ylitä teoskynnystä sävellysteoksen osana, vaan että ne muodostavat teoksen sovitusosuuteen kuuluvan osuuden, joiden perusteella voi saada tekijänoikeuden ainoastaan sävellysteoksen sovittajana.
  4. Kysymys siitä, mitä tarkoitetaan Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n ohjelmistotoimikunnan kannanotolla 23.10.2000, jossa todetaan, että kyseinen kosketinsoitinriffi ylittää ohjelmistotoimikunnan näkemyksen mukaan teoskynnyksen ja on siten tekijänoikeussuojan piirissä, ja miten tätä kannanottoa on tulkittava tekijänoikeuslain 6 §:n valossa.
  5. Kantajan eli T:n väite siitä, että em. ohjelmistotoimikunnan kannanotto tarkoittaa sävellysteoksen teoskynnyksen ylittymistä.
  6. Vastaajan eli N:n väite siitä, että em. Ohjelmistotoimikunnan kannanotolla tarkoitetaan ainoastaan sävellysteoksen sovitusosuuteen kuuluvan teoskynnyksen ylittymistä.

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että mikäli ”L” sävellysteos on syntynyt useamman henkilön tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä, sitä voidaan pitää yhteisteoksena. Tekijänoikeus teokseen kuuluu silloin sen tekijöille yhteisesti. Sen selvittäminen, mikä on ollut lausuntopyynnössä tarkoitettujen henkilöiden asema ja osuus ”L” sävellysteoksen luomisessa, edellyttäisi todistelun vastaanottoa ja näytön arvioimista, mikä ei kuitenkaan kuulu tekijänoikeusneuvoston toimivaltaan. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että on mahdollista, että ”L”-sävellykseen sisältyvä kosketinsoitin osuus ja muu kokonaisuus ovat syntyneet itsenäisesti ja erillään toisistaan. Tällöin teoskynnys on arvioitava erikseen sekä kosketinsoitinosuuden että sävellyksen muun osuuden kannalta. Sävellys saa tekijänoikeussuojaa myös ilman sävellykseen sisältyvää kosketinsoitinosuutta. Tekijänoikeusneuvoston mielestä sävellykseen sisältyvä kosketinsoitinosuus on lähinnä sävellyksen sovitus. Tätä voidaan siten tarkastella sävellyksen muunnelmana. Muunnelman tekeminen ja saattaminen yleisön saataville edellyttää ”L” – sävellyksen tekijänoikeudenhaltijan lupaa. Muunnelman tekijälle voi puolestaan syntyä tekijänoikeus muunnelmaan, jos se yltää teostasoon.