Musiikin käyttö multimediassa

A oli pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa 24.2.1997 seuraavista kysymyksistä:  

(1)    Kuuluvatko musiikkisitaatit tekijänoikeuslaissa määritellyn sitaattioikeuden piiriin?
(2)    Voiko tekijä käyttää musiikkisitaatteja multimediatyön osana?
(3)    Mitä muita tietoja kuin sävellyksen nimi ja sen esittäjä musiikkisitaateista tulee ilmoittaa?
(4)    Tuleeko tekijänoikeuksien suhteen huomioida jotakin erityistä, jos lausuntopyynnön kohteena oleva multimedia osallistuu johonkin ulkomaiseen multimediakilpailuun.
(5)    Onko sillä, ettei multimedia ole yleisesti myynnissä, tekijänoikeudelliselta kannalta merkitystä?

Multimedia "X" oli digitaalinen albumi hakijan lapsuudesta. Se koostui hakijan elämään liittyvistä valokuvista, videokuvasta ja kaitafilmistä. Kuviin oli liitetty efektejä, ääniä, musiikkia, animaatiota, grafiikkaa ja niitä oli käsitelty erilaisin teknisin kuvankäsittelymenetelmin. Kuvien yhteyteen oli sijoitettu lisäksi erilaisia lainauksia, uutisia ja viittauksia muihin multimedian kohtiin.

Musiikkisitaattien lukumäärä oli hakijan mukaan 58, ja sitaatteja oli 2—6 kutakin vuotta kohden. Sitaattien pituus oli alle 30 sekuntia multimedian lopullisessa versiossa. Kunkin vuoden musiikkinäytteet soivat satunnaisessa järjestyksessä taustalla aina, kun kyseinen vuosisivu on näkyvillä. Sitaatit olivat ulkomaista populaarimusiikkia vuosilta 1953—1970. Multimedian lopullisessa versiossa päävalinta olisi tullut sisältämään näppäimen, josta löytyvät tiedot käytetyistä musiikkisitaateista.

(1) Tekijänoikeusneuvosto totesi, että tekijänoikeuslain mukaan sävellysteokset kuuluvat sitaattioikeuden piiriin. Sävellysteos voi ilmetä sekä nuotteina että sävellysteoksesta tehtynä äänitallenteena. Äänitallennetta siteerattaessa siteerataan sekä sävellysteosta että sen esitystä ja esityksestä tehtyä äänitettä.

(2) Tekijänoikeusneuvoston mukaan kyseisessä multimediassa käytettyihin musiikkinäytteisiin ei voitu soveltaa tekijänoikeuslain sitaattisäännöstä, koska sitaattien ei voida katsoa toteuttavan tekijänoikeuslain sitaattisäännöksen käyttämisen edellytyksenä olevaa vetoamisfunktiota. Sallittua olisi ollut siteeraaminen esimerkiksi sävellysteoksen havainnollistamiseksi, puolustamiseksi, kuvailemiseksi tai arvostelemiseksi.

(3) Sallitun siteerauksen edellytyksenä on lähteen ja teoksen mainitseminen, mikä edellyttää sekä sävellysteoksen että myös esitystä ja äänitettä koskevien tietojen hyvän tavan mukaista mainitsemista

(4) Multimedian saattaminen yleisön saataviin edellyttää siihen sisältyvien teosten tai muiden suojan kohteiden oikeudenhaltijoiden lupaa. Myös multimedian lähettäminen kilpailuun merkitsee multimedian saattamista yleisön saataviin, mihin multimedian tekijän on hankittava tarvittavat luvat.

Tekijänoikeusneuvosto totesi myös, että omaa yksityistä käyttöä varten tehtävään multimediaan voi sisällyttää ilman lupaa myös tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Tällaistakaan multimediaa ei kuitenkaan saa saattaa yleisön saataviin ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Eroa ei ole sillä, myydäänkö vai luovutetaanko multimedia, koska molemmissa tapauksissa kyseessä on multimedian saattaminen yleisön saataviin.