Nyckelord: egenartad

För att vara ett i upphovsrättslagen avsett verk måste resultatet av det kreativa arbetet vara både självständigt och egenartat.
Ett verk är ett resultat av ett självständigt skapande arbete.