Nyckelord: spridning

Spridning innebär att ett exemplar av ett verk sprids till allmänheten till exempel genom försäljning, uthyrning eller utlåning.