Aineenopettajille räätälöity koulutus 3h

Eri aineiden opettajilla on hieman toisistaan poikkeavia kysymyksiä tekijänoikeuteen liittyen. Operight tarjoaa vuosittain kaksi eri aineenopettajille räätälöityä koulutusta. Katso koulutukset osiosta, mille aineryhmälle on tulossa koulutusta.