Innehållet i de fördjupade Operight-skolningarna (3h)

Den fördjupade skolningen är avsedd för dem som redan har grundläggande kunskaper i upphovsrätt, t.ex. efter vår skolning. I skolningen förbättrar vi kunskaperna med hjälp av praktiska övningar och genom att fokusera på sådana ämnen som särskilt intresserar deltagarna.

Del 1: En snabb blick på grunderna.
Del 2: Praktiska övningar.
Kaffepaus.
Del 3: Föreläsning om de ämnen som deltagarna valt ut.
Del 4: Frågor och diskussion.

Tulossa

Det finns inga kommande utbildningar för tillfället.