Nyckelord: tavaramerkit

Med logon menas olika bildtecken, och de berörs, lika som andra varumärken, av varumärkeslagen. Ett varumärke är ett tecken som i näringsverksamhet används som kännetecken för varor och tjänster. Varumärken kan användas av privatpersoner, företag och organisationer för att identifiera sina produkter och sin service. ​​​​​​​