Nyckelord: spotify

Får man på rasterna spela musik från t.ex. Spotify i elevernas rastutrymmen eller behövs det ett skilt tilstånd eller någon licens för detta?