Nyckelord: samlingsverk

Ett samlingsverk är en sammanställning av olika verk eller delar av verk (t.ex. årets studentuppsatser, audiovisuella verk).