Nyckelord: moraliska rättigheter

Respekträtt en moralisk rättighet som upphovsmannen kan avstå från endast i begränsad mån.
Med faderskapsrätt avses upphovsmannens rätt att angivas på det sätt god sed kräver då hans eller hennes verk används.
Upphovsrätten hör som rättsområde till immaterialrätten, som handlar om immateriella rättigheters skyddsformer.