Nyckelord: kopiosto

Upphovsrättsorganisationer representerar upphovsmän och administrerar de rättigheter som dessa har enligt upphovsrättslagen.